Części zamienne do drukarek laserowych – słowniczek pojęć

News

Drukarki laserowe obecnie rozwijają się doskonale i używane są już nie tylko w firmach, ale coraz częściej także w domach zwykłych ludzi. Budowa takich urządzeń jest skomplikowana i każdy sprzęt składa się z wielu różnych części. Drukarka laserowa do przetworzenia danych wykorzystuje procesor obrazu rastrowego, który odpowiada za modelowanie wiązki światła. Potem światło kierowane będzie na bębny i zmienia własność fotoelektryczną wałka. Dzięki temu możliwe stanie się naniesienie obrazu na bęben o światłoczułym charakterze. Tym procesem kieruje developer, który będzie gwarantował przenoszenie cząsteczek na toner.

Toner przeniesiony będzie na kartkę przez dotyk i jest wspomagany przez ładunki elektryczne elektrody. Ostatni etap to utrwalanie, czego będzie dokonywać termiczny utrwalacz określany jako fuser zbudowany z dwóch wałków, który podgrzewa kartkę papieru i scala tym samym toner z podłożem. W przypadku druku laserowego te czynności także są realizowane kolejno we wszystkich barwach składowych CMYK. Zastosowanie kolorów dodatkowych zwiększa głębie tonalną i będzie wpływać na mniejsze zużycie tonera. W czasie procesu powstawania obrazu pracuje wiele elementów, które mają znaczenie dla drukarki.

Pickup roller lub feed roller Rolka, która odpowiada za pobieranie kartek z podajnika. Może być uszkodzony i wtedy pobierać będzie więcej niż jedną kartkę.

Separator lub Separation Pad - Guma prostokątna, która odpowiada razem z rolką za pobieranie pojedynczych kartek z podajnika. Transfer roller (elektroda rozładowująca) Element podobny do gąbki, który będzie odpowiadał za przyciąganie tonera z bębna na kartkę papieru.

Bearing -  Łożysko wałka grzejnego, odpowiada za podgrzewanie elementów i gwarantuje sprawne przenoszenie tonera.

Thermistor - Czujnik temperatury drukarki Fuser Gear Element, który będzie odpowiadał za napędzenie fusera, który będzie scalał toner z kartką Fuser To ta część, która odpowiada za podgrzewanie i utrwalanie tonera na kartce papieru. Zbudowany z dwóch wałków grzejnych.

Heting lamp / heating element (lampa grzejna) - Lampa grzewcza fusera, która tworzy temperaturę niezbędną do utrwalenia tonera na kartce papieru.

tusze do drukarek laserowych Upper fuser roller / heating roller -  Wałek grzejny fusera, który pokrywany jest teflonem i odpowiedzialny za odpowiednią temperaturę na kartce papieru. Fuser slim sleeve Odpowiada również za to, że toner będzie dobrze wtopiony w kartkę papieru, wykonuje ruch kołowy tak, by papier nie wyślizgał się z wałka.

Pressure roller (wałek dociskowy)-  Wałek z gumową powierzchnią, który dociska kartki do folii fuser. Uszkodzenie sprawia, że częściowo toner nie będzie się utrwalał na kartce papieru.

Flag - Mechaniczny czujnik np. przelotu papieru Delivery Roller Rolki, które umożliwiają przenoszenie nośnika między modułami w urządzeniu.