Przyszłość stanowisk obsługi

News

Do kogo dzwonisz, gdy masz problem informatyczny w pracy? Oczywiście do działu IT. Ale co, jeśli nie masz takiego działu, a jeśli w Twoim biurze realizowany jest program BYOD (Bring Your Own Device - Przynieś własne urządzenie)?

Odpowiedzi na te pytania są rozważane i opracowywane w związku z rosnącą liczbą osób przynoszących do biura własne urządzenia mobilne (laptopy, tablety lub telefony). Zmniejsza to ilość sprzętu informatycznego, który firma musi zakupić - takiego jak krzesła biurowe czy zwykłe biurka - ale stwarza też pewne problemy. Uważa się, że powszechność BYOD będzie wzrastać o jedną czwartą każdego roku. To bardzo dużo urządzeń osobistych!

Zapoznaj się z infografiką na temat tego, co prawdopodobnie będzie zawierała przyszłość biurek serwisowych, aby przeciwdziałać problemom informatycznym związanym z odchodzeniem od biurka.

Źródło: www.prnewswire.com/news-releases/new-infographic-depicts-future-of-enterprise-service-desk-300055469.html

Wraz ze wzrostem popularności idei przynoszenia do pracy własnych urządzeń wzrasta potrzeba dostosowania stanowisk serwisowych do zmieniających się czasów. Może to oznaczać zakup nowych mebli biurowych, aby pomieścić stanowiska serwisowe, lub przejście na usługi świadczone online.

Co sądzisz o potencjalnej przyszłości stanowisk serwisowych?